Napoved dogodkov, 17. 6.-21. 6. 2019 natisni

AKTIVNOST

VODJA AKTIVNOSTI /  spremljevalci

DATUM, ČAS in KRAJ

Splošna matura-ustni izpiti

Renata Merc Furman

17. 6.-21. 6. 2019, Gimnazija Ptuj

Oblikovavnje foto zgodbe ob 150 obletnici šole z Andrejem Lamutom

Tim za pripravo publikacije

17. 6.-21. 6. 2019, 9.30