Jesenski izpitni rok splošne mature 2019 natisni

Razpored pisnih izpitov:

Sobota, 24. 8. 2019

SLO

Ponedeljek, 26. 8. 2019

MAT

Torek, 27. 8. 2019

ANG, NEM

Sreda, 28. 8. 2019

FIZ, KEM, GEO, SOC, PSI, ANG (kandidat, ki 27. 8. piše nemščino)

Četrtek, 29. 8. 2019

UZG, ZGO, BIO

Svoj individualni razpored pisanja izpitov lahko preverite pri tajnici šolske maturitetne komisije, Renati Merc Furman.

Pisni izpit se začne ob 9.00. Začetek izpita pomeni čas, ko kandidati začnete reševati izpitno polo. Kandidati se zberete v prostoru za opravljanje pisnega izpita 20 minut pred začetkom izpita. Razpored po učilnicah bo izobešen na oglasni deski v prvem nadstropju in pred vsako učilnico. Vse osebne predmete, vključno s telefoni in drugimi elektronskimi napravami, boste odložili v za to predvideni učilnici. S seboj morate prinesti osebni dokument.