MunKranj 2019 natisni

Na Gimnaziji Ptuj bomo od 28. do 31. marca 2020 organizirali že peti MUN – Model United Nations. Del letošnje organizacijske ekipe je od 29. novembra do 1. decembra, v spremstvu profesorja Petra Luknjara, čas preživljal v Kranju, kjer so tamkajšnji gimnazijci pripravili svoj model Združenih narodov. V vlogah delegatov smo sodelovali Alen Korez kot Kitajska v Varnostnem svetu, Sanja Kopše kot Združeno kraljestvo v NATO komiteju, Matic Neuvirt kot Sudan in Damjan Težak kot Rusija v komiteju za človekove pravice in Katarina Vaupotič kot Čile v naravovarstvenem komiteju. Marko Čeh in Florjan Majerič sta sodelovala kot chaira in skrbela za vodenje in gladek potek debat v komitejih. Med pripravami na našo konferenco vedno radi obiščemo tudi druge, saj to pomembno vpliva na povezanost ekipe, spoznamo pa tudi mnogo dijakov in profesorjev iz drugih šol, ki imajo podobna zanimanja kot mi. Ptujski gimnazijci se iz MUN konferenc vedno vračamo z nagradami in pohvalami in tudi letos so za najboljšega delegata v komiteju za človekove pravice izbrali Matica Neuvirta.

Čeprav je sodelovanje na konferenci odgovorna naloga, ki zahteva predpripravo, resnost in retorične sposobnosti v tujem jeziku , smo našli tudi čas za sprostitev. Ogledali smo si mesto Kranj, se družili z drugimi delegati in se domov vrnili z lepimi spomini in zagnanostjo za pripravo na GimMUN Ptuj 2020.

 

Katarina Vaupotič, 4.b