O človekovih pravicah, revščini in dostojanstvu natisni
Delavnica Amnesty International Slovenije

Delavnica, ki smo jo organizirali 14. 2. 2012 in je trajala 4 šolske ure, je potekala v angleškem jeziku. Dejavnosti so bile zasnovane izrazito interaktivno, dijaki so  v skupinah na podlagi avtentičnih vzpodbud oblikovali mnenja, stališča, svoje strinjanje/nestrinjanje s predstavljenim problemom. Svoje misli so predstavili celotni skupini. Amy Skinner je izjave komentirala in spretno vodila pogovor. Vsak udeleženec je imel možnost izraziti svoje poglede na določen problem.
Teme delavnice so izjemno aktualne, o njih se dnevno veliko sliši in bere, vendar pa v poplavi informacij dijaki nimajo možnosti ali časa izoblikovati stališča. Zanimivo je bilo izraziti mnenje na primer o tem, kdo določa, kaj pomeni biti reven, kdaj človek izgubi dostojanstvo…
Ogledali so si tudi film o negativnih posegih korporacije Shell v življenja ljudi na področju reke Niger.
Dijaki so delavnico pohvalili, saj so bili ves čas dejavni. Predlagali so ponovno srečanje in nekaj tem, o katerih bi lahko razpravljali.

Delavnico sta organizirali profesorici Aleksandra Pal in Vida Otič. Sodelovalo je 13 dijakov iz angleške KIC skupine 3.e in dijaki 3. letnikov, ki obiskujejo izbirni predmet filozofija.