Kemija natisni

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Člani aktiva: Boris Zmazek (vodja aktiva naravoslovja), Peter Luknjar in Mojca Čeh

NAVODILA za VAJE (maturanti)

KORISTNE POVEZAVE ZA DIJAKE:

- Maturitetne pole iz kemije: RIC
- E-gradiva: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, BAZ1, BAZ2, E-UM, E-KEM
- Primeri testov za 1., 2., 3. in 4. letnik gimnazije

DEJAVNOST 2018/2019:

51. Kemijska olimpijada 2019, Pariz, Francija

Mitja Koderman (Gimnazija Ptuj) se je kot najboljši dijak uvrstil v ekipo, ki je zastopala Slovenijo na 51. Mednarodni kemijski olimpijadi v Parizu. V ekipi so še bili Tijan Prijon, Dren Gruden (oba Gimnazija Bežigrad) in Aleš Globočnik (Gimnazija Kranj). Vsi štirje dijaki so osvojili bronaste medalje.

Čistilna akcija in sajenje drevesa

Sajenje lipe na parkirišču Ptujske gimnazije.

Projektni teden - Znanje za življenje

Dijaki, ki so izvajali poskuse na uvodni prireditvi.

Skupina dijakov, ki je obiskala Kemijski institut v Ljubljani.

Informativni dan 2019

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2019)

Na šolskem tekmovanju iz kemije so bronasto Preglovo priznanje dobili: Mitja Berden Strelec, Maja Leskovar, Filip Sitar (1. letnik), Alja Rozman, Miha Mesarič, Mateja Golc (2. letnik), Tomaž Horvat (3. letnik), Mitja Koderman (4. letnik).

Državno tekmovanje za Preglove plakete, maj 2018

Mitja Koderman (3. c) je na državnem tekmovanju dosegel zlato Preglovo plaketo in dosegel 100 % točk.

DEJAVNOST 2017/2018:

Informativni dan 2018

Na informativnem dnevu smo se kemiki predstavili skupaj s fiziki, biologi in matematiki. Poskuse iz kemije so izvajale dijakinje 3. B razreda: Klara, Julija in Vita.

Delavnice v projektnem tednu 2017 - Meje onesnaževanja

Na delavnici »Meje onesnaževanja« smo si dijaki 3. in 4. letnikov ogledali Centralno čistilno napravo Ptuj in se spoznali s problemom onesnaževanja in čiščenja odpadnih voda.

Skupina na ogledu čistilne naprave Ptuj.


Ogled kemijskega dela laboratorija na Čistilni napravi.

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2018)

Na šolskem tekmovanju iz kemije so bronasto Preglovo priznanje dobili: Barbara Lešnik in Tjaša Krepek (1. letnik), Tomaž Horvat (2. letnik), Mitja Koderman, Tea Korošec, Dora Podbrežnik in Tilen Köpfl (3. letnik).

Vsebine tekmovanja iz znanja kemije za PREGLOVE PLAKETE

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2018)

Na šolskem tekmovanju iz kemije so bronasto Preglovo priznanje dobili: Barbara Lešnik in Tjaša Krepekn (1. letnik), Tomaž Horvat (2. letnik), Mitja Koderman, Tea Korošec, Dora Podbrežnik in Tilen Köpfl (3. letnik).

Državno tekmovanje za Preglove plakete, maj 2018

Mitja Koderman (3. c) je na državnem tekmovanju dosegel zlato Preglovo plaketo in dosegel 100 % točk.

DEJAVNOST 2016/2017:

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2017)

Na šolskem tekmovanju iz kemije so bronasto Preglovo priznanje dobili: Anja Molnar, Tomaž Horvat, Veton Veliu (1. letnik), Mitja Koderman, Tilen Kröpfl, Dora Podbrežnik (2. letnik), Martin Domajnko in Anja Šneider (3. letnik).

Državno tekmovanje za Preglove plakete, maj 2017

Mitja Koderman (2. c) je na državnem tekmovanju dosegel zlato Preglovo plaketo in zasedel drugo mesto med dijaki drugih letnikov.

DEJAVNOST 2015/2016:

Delavnice v projektnem tednu 2015 - Izdelovanje raketnega motorja

Izdelovanje raket po navodilih Aljaža Kekca (2.B)

Udeleženci delavnice: Marko, Matic, Tim, Aljaž, Eva in Klemen.


Start rakete.


Polet rakete v sinje modro nebo.

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2016)

Na šolskem tekmovanju iz kemije so bronasto Preglovo priznanje dobili: Mitja Koderman, Tea Korošec, Jurij Bohak, Filip Bezjak, Tilen Kropfl, Dora Podbrežnik, Martin Domajnko, Rok Roškar in Petra Toplak.

Državno tekmovanje za Preglove plakete, maj 2016
Na šolskem tekmovanju iz kemije je zlato Preglovo priznanje dobil Mitja Koderman (1.letnik). Srebrno Preglovo plaketo pa Tea Korošec (1. letnik) in Rok Roškar (3. letnik).
DEJAVNOST 2014/2015:

47. Kemijska olimpijada 2015, Baku, Azerbajdžan

Luka Pušnik se je uvrstil v ekipo štirih dijakov, ki so zastopali Slovenijo na 47. Kemijski olimpijadi. ki je potekala od 20. do 29 julija v Bakuju, Azerbajdžan. Ekipa je dobila dve bronasti priznanji.

Luka Pušnik

Luka Pušnik, 4B                                                                                                Foto: Črtomir Goznik

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2015)

Na šolskem tekmovanju so dosegli bronaste plakete naslednji dijaki: Matic Krepek - 1B, Marko Mitrovič - 1C, Katarina Tement - 1C, Anja Šneider - 1C, Manja Toplak - 2A, Petra Toplak - 2B, Luka Pušnik - 4B in Lea Gašparič - 4C.

Državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (maj 2015)

Na šolskem tekmovanju je Luka Pušnik dosegel srebrno plaketo (3. letnik), Lea Gašparič (4. letnik) pa zlato Preglovo plaketo.

20. Festival znanosti v Ljubljani (8. oktober 2014)

V sredo, 8. oktobra 2014, smo dijaki izbirne ure kemije in nekaj dijakov iz drugih letnikov, obiskali Kemijski inštitut v Ljubljani. Za ptujske gimnazijce so sprejem že tradicionalno pripravili v Laboratoriju za računalniške bioznanosti in bioinformatiko. Sprejel nas je dr. Matej Repič, ki nam je skozi predavanje predstavil njihovo raziskovalno delo in izjemne dosežke, ki so plod načrtovanja kemijskih reakcij s pomočjo zelo zmogljivih računalnikov. Na ta način lahko brez eksperimentiranja v laboratoriju napovedo uspešnost posameznih reakcij.

Ena od takih simulacij je študij razgradnje molekul, ki so vpletene pri Parkinsonovi bolezni. Izvedeli smo, da je bivši dijak Ptujske gimnazije, po zelo uspešni diplomi, ki jo je opravil v tem Laboratoriju, dobil petletno štipendijo za doktorski študij na eni najboljših Univerz na svetu, UPSALLA na Švedskem. Na koncu smo si še ogledali to čudo od računalnikov, ki so nameščeni v novem Preglovem raziskovalnem centru, ki je eden najsodobnejših raziskovalnih centrov v Evropi.

Polni vtisov smo se odpravili v Kolosej na predavanje prof. dr. Aleksandre Kornhauser, ki je pripravila predavanje ob 110. obletnici rojstva Marije Perpar, redne profesorice organske kemije na Ljubljanski Univerzi do leta 1974. Na predavanju smo slišali veliko izjemnih lastnosti prof. Perparjeve. Bili pa smo deležni tudi veliko modrih misli izjemne, oseminosemdeset letne prof. A. Kornhauser, ki je z velikim žarom govorila o svojih predhodnikih, o trdem delu, študiju in skromnosti.

Na koncu smo si ogledali še zabavne eksperimente mag Tomaža Ogrina iz Instituta J. Stefan, ki je skupaj s srednješolci, ki so obiskovali Poletno šolo eksperimentov, prikazal številne zanimive in poučne eksperimente.

Lea Šalamun, 3. E

 

 

 

Super računalnik. Foto: Eva Štefanec, 3. E

 

DEJAVNOST 2013/2014:

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2014)

Vsebine tekmovanja iz znanja kemije za PREGLOVE PLAKETE

Delavnice v projektnem tednu 2013 - EKSPERIMENTI Z (nizkimi temperaturami)

V petek, 20.12. 2013, je v okvir projektnega tedna in predmeta kemije, je na naši šoli potekala delavnica Eksperimenti Z nizkimi temperaturami. Na delavnici smo spoznali fizikalne lastnosti snovi pri nizkih temperaturah in izvedli nekatere kemijske reakcije. O delavnici sta Špela Turk in Nina Vaupotič iz 1. A razreda zapisali naslednje:

Eksperimenti niso samo poučni, lahko so prav zabavni. Prav zabavnost je bila v ospredju naše delavnice pri predmetu kemija, še posebej, ker si takih eksperimentov pri pouku ne moremo privoščiti. V delavnici smo namreč eksperimente delali z nizkimi temperaturami. To nam je omogočil mag. Tomaž Ogrin z Instituta J. Stefan, ki je s seboj pripeljal tekoči dušik in še jeklenke s kisikom, vodikom, ogljikovim dioksidom in helijem. Iz temperaturne lestvice so razvidna vrelišča teh snovi in najnižja temperatura, ki smo jo občutili pri delavnici, –196 °C.  Poskuse smo začeli izvajati s tekočim dušikom. Polivali smo ga po tleh, mizah. Kapljice dušika so letele povsod, niso se držale skupaj kot voda. Skozi tkanino je dušik šel neovirano. Ker je pri sobni temperaturi hitro izpareval, pri tem pa ohlajal zrak, je nastajala megla. Kaj se zgodi z različnim materialom pri temperaturi tekočega dušika? V tekočem dušiku zeleni listi postanejo krhki in smo jih z roko spremenili v prah, prožna guma je postala krhka. Paziti smo morali na svoje prste, ker bi pri daljšem stiku s tekočim dušikom dobili resne ozebline.

S pomočjo tekočega dušika smo s preprosto napravo utekočinili zrak iz okolice.  Utekočinili pa smo tudi plinasti kisik iz jeklenke. Tekoči kisik je sinjo modre barve. Tega do sedaj še nismo videli. So pa poskusi s kisikom zažigali, bili kar malce nevarni, saj vemo, da kisik omogoča gorenje, gorenje v prisotnosti tekočega kisika pa je… zelo, zelo drugačno. Delali smo primerjavo gorenja kruha, vate in železnih opilkov na zraku in v tekoče kisiku. V tekoče kisiku so bile reakcije zelo hitre in buuuurne.

V nadaljevanju smo naredili nekaj poskusov z vodikom. Vodik je gorljiv plin, v zmesi z zrakom pa eksploziven, zato je pri teh poskusih tudi močno pokalo. Vodik je lažji od zraka, z njim smo napolnili milne mehurčke, ki so se nato dvigali proti stropu, če smo se jih dotaknili s tlečo trsko, so zagoreli.

Če tekoči ogljikov dioksid iz jeklenke, ki je pod tlakom, spustimo skozi gosto tkanino, se ogljikov dioksid tako močno ohladi, da postane trden, imenujemo ga tudi »suhi led«. Njegova temperatura je –78 °C in je tudi pri delu z njim treba biti previden, da ne dobimo ozeblin.

S helijem smo polnili balone in ga vdihovali. Gostota helija je dosti manjša od gostote zraka, zato pri izdihavanju helija naše glasilke proizvajajo povsem drugačen, višji glas, prav hecen za poslušati, zato je bilo obilo smeha.

Tekoči dušik pa smo na koncu uporabili za pripravo sladoleda. Na vse sestavine smo zlili tekoči dušik, ki je zmes močno ohladil in sladoled je bil pripravljen v trenutku. Z njim smo se seveda tudi posladkali. Delavnica je bila zanimiva, zabavna in poučna. V njej smo vsi uživali.

 

Izbirno tekmovanje za kemijsko olimpijado 2014

V petek 10.1.2014 je potekalo 2. izbirno tekmovanje za udeležbo na kemijski olimpijadi, ki bo potekalo letos v Vietnamu. Luka Pušnik iz 3B razreda se je uspešno uvrstil med 9 najboljših kandidatov.

Udeležba na 19. Festivalu znanosti v Ljubljani (9. oktober 2013)

Udeležba na Festivalu znanosti v Ljubljani

V sredo 9.10.2013 smo se učenci tretjih letnikov pri izbirnem predmetu kemije odpravili v Ljubljano na Festival znanosti. Najprej smo obiskali kemijski inštitut v Ljubljani, kjer smo poslušali predavanje dr. Janeza Mavrija z naslovom Simulacija encimske katalize: Kako se razgrajuje dopamin? Del svojega dela nam je predstavil njegov diplomant, Miha Purg, ki je leta 2007 maturiral na naši gimnaziji. Na inštitutu so nam predstavili računalniško opremo, ki jo uporabljajo za simulacije raznih kemijskih reakcij. Razkazali so nam tudi nov Preglov inštitut, ki je svoja vrata odprl junija, v njem pa se nahajajo sodobni laboratoriji z vrhunsko raziskovalno opremo.

Na koncu smo se odpravili še v ljubljanski Kolosej, kjer je v okviru Festivala znanosti potekal Sejem eksperimentov, ki je namenjen promociji in popularizaciji izvajanja eksperimentov na vseh področjih znanosti.

Lučka Neudauer

DEJAVNOST 2012/2013:

Državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (maj 2013)

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete (marec 2013)

Delavnice v projektnem tednu 2012, Vino kot hrana

V iztekajočem se letu 2012 smo v okviru projekta “Praznik na domači mizi” kemiki pripravili delavnico “Vino kot hrana”. Dijake smo želeli v prvi vrsti seznaniti s pridelavo vina, s pomenom kletarjenja za pridobivanje vrhunskih vin. Predvsem pa smo jih želeli seznaniti, naučiti in ozavestiti s kuluro pitja vina. Vino naj ne bi bila pijača za žejo temveč del hrane. Ob degustaciji Pullusovega sauvignona je dijakom vse to lepo predstavil vodnik po Ptujski kleti gospod Franc Brodnjak. Delavnico smo nadaljevali v šolskem laboratoriju. V izbranih sortah vin smo določali skupne kisline.

27. november 2012 -šolsko tekmovanje iz naravoslovja

V letošnjem šolskem letu bo prvič na naši šoli potekalo tekmovanje iz naravoslovja. Slovenija že od leta 2007 sodeluje na mednarodni naravoslovni olimpijadi Evropske unije ali krajše EUSO. Letos prvič bom za to tekmovanje pripravljeno izbirno tekmovanje, najprej šolsko in nato šedržavno. Najboljših šest z državnega tekmovanja se bo udeležilo Mednarodne naravoslovne olimpijade, ki bo od 17. do 23. marca v Luxemburgu.

Udeležba na 18. Festivalu znanosti v Ljubljani (10. oktober 2012)

V sredo, 10. oktobra 2012, smo z dijaki tretjih letnikov izbirne kemije obiskali Kemijski inštitut v Ljubljani. Vodja skupine raziskovalcev Laboratorija za računalniške bioznanosti in bioinformatiko, dr. Janez Mavri eurjocnam je predstavil njihov zadnji dosežek. Raziskovali so ireverzibilno inhibicijo monoamino-oksidaze B zdravil razagilina in selegilinoma, ki se uporabljata za zdravljenje Parkinsonove bolezni. Članek o tej raziskavi je revija European Journal of Organic Chemistry celo izbrala za naslovnico revije.

Deni Bačič pa nam je predstavil računalniško podporo za zahtevne matematične operacije simulacij kemijskih reakcij. Istočasno pa razvijajo aplikacije za pametne telefone, da delo računalnikov lahko spremljajo kar s svojih mobilnih telefonov.

Za zaključek smo si v Cankarjevem domu ogledali eksperimentalnico mag. Tomaža Ogrina, ki nam je z eksperimenti predstavil  temperaturno skalo med -70 in -200 °C. Eksperimenti so potekali s tekočim dušikom in tekočim kisikom, trdnim ogljikovim dioksidom in še z vodikom in helijem.

eksperimentalnica

 

DEJAVNOST 2011/2012:

- Državno tekmovanje za Preglove plakete, 12. maj 2012

Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov. dijakov je prejelo bronasto. Luka Pušnik iz 1B je prejel zlato Preglovo plaketo, Tina Fakin iz 2. letnika pa srebrno Preglovo plaketo,

- Obisk deponije odpadkov in predstavitev projekta SolBioPolysy, 19. april 2012

V četrtek, 19.4.2012, smo dijaki izbirnega sklopa pri predmetu kemije obiskali nekdanjo deponijo mešanih odpadkov v bližini trenutno aktivne deponije odpadkov CERO Gajke. Dr. Klavdija Rižnar iz ZRS Bistra Ptuj nam je predstavila SolBioPolysy, projekt šestih držav s področja alternativnih virov energije, v tem primeru deponijskega bio plina in sončne energije. Na deponiji nastajajo razgradni plini še več let po zaprtju deponije. Med temi plini je največ metana, ki sicer ni strupen, je pa toplogredni plin in je kar 21 krat bolj učinkovit  od ogljikovega dioksida pri ogrevanju našega ozračja.

SolBioPolysy

Deponijski plin zato na tem mestu zbirajo in ga pri visoki temperaturi v procesu reforminga s pomočjo vodne pare pretvorijo v sintezni plin, to je vodik in ogljikov oksid. Reakcija je endotermna, potrebno toploto, več kot 600 °C, pa dobijo s pomočjo sončnih zrcal, ki sončno energijo usmerjajo in koncentrirajo v sprejemnik, ki je na 25 metrov visokem stolpu. Z nastalo toploto se pregreva vodna para in ogreje deponijski plin, da lahko nato v reformerju poteče reakcija do sinteznega plina. Mešanica sinteznega plina in deponijskega plina se nato vodi v motor z notranjim izgorevanjem. Na ta način dobimo električno in toplotno energijo, ki trenutno zadošča za 200 gospodinjstev.

stolp z reformerjemzrcala

Čeprav je investicija vredna 3 milijone evrov, se ekonomsko na daljši rok verjetno izplača, pomembnejše je to, da na ta nič zmanjšamo vplive na okolje, v tem primeru zmanjšamo emisije toplogrednih plinov.

Klemen Petek, 3A

- Šolsko tekmovanje za Preglove plakete, 12. marec 2012

Tekmovanja se je udeležilo 96 dijakov iz vseh letnikov. 21 dijakov je prejelo bronasto Preglovo priznanje, 6 dijako pa se je uvrtilo na državno tekmovanje, ki bo 12. maja 2012 v Ljubljani.

- Šola za radovedneže-februar 2012

V torek, 28. februarja smo na šoli gostili učence OŠ Videm, OŠ Podlehnik in OŠ Mladika. Učence, ki so pokazali zanimanje za naravoslovje smo popeljali v svet sladkorje. Analizirali smo sladkorje v brezalkoholnih pijačah, podobno kot to dijake naše šole na decembrski delavnici.

 

Fehlingov test.

Sladkorji v brezalkoholnih pijačah.

- OBISK tovarne TALUM d.d. v Kidričevem - januar 2012

V četrtek, 26. januarja 2012, smo z dijaki tretjih letnikov obiskali TALUM v Kidričevem. Ob predstavitvi tovarne, zgodovine in njenega razvoja v zadnjih letih, nas je najbolj zanimala proizvodnja aluminija v elektrolistskih pečeh. Tako smo teorijo pridobivanja aluminija s pomočjo električnega toka, lastnosti aluminija ter uporabo le tega lahko spoznali na samem mestu proizvodnje.

 

Skupinska slika pred halo C in staro elektrolitsko pečjo.

- DELAVNICA 'Skriti sladkorji' - december 2011

V okviru projektnega tedna Življenje z masko smo izvedli medpredmetno delavnico Skriti sladkorji. Cilj delavnice je bil ugotoviti prisotnost sladkorja v različnih brezalkoholnih pijačah, ki jih mladi pogosto pijemo. Sladkor smo tako določevali kvalitativno in kvantitativno. Predvsem pa smo želeli količine raztopljenega sladkorja v pijačah narediti bolj predstavljive.  Ugotavljali smo tudi vpliv različnih zaužitih pijač na količino sladkorja v krvi.


Ker smo v delavnici sodelovali dijaki drugih letnikov, smo v uvodu najprej spoznali nekaj osnovnih značilnosti sladkorjev oz. ogljikovih hidratov. Spoznali smo njihovo razdelitev, glukozo, fruktozo in najpogostejši sladkor v naši prehrani - saharozo. Spoznali smo pomen sladkorjev v naši prehrani, z tej zvezi smo govorili o glikemičnem indeksu živil. Spoznali smo normalne vrednosti krvnega sladkorja, posledice visokega krvnega sladkorja ter priporočila za zdravo prehranjevanje.

 

Po zanimivem teoretičnem uvodu smo se razdelili v dve skupini:
V kemijskem delu smo  prisotnosti sladkorjev v različnih brezalkoholnih pijačah določali s Tollensovo in Fehlingovo reakcijo. V primeru prisotnih sladkorjev je s prvim reagentom na stenah epruvete nastalo srebrno zrcalo, z drugim reagentom pa je iz modre raztopine izpadla rjavo rdeča oborina bakrovega(I) oksida. Količino sladkorja smo določali s spektrofotometrom, tako da smo sladkor obarvali rjavo-rdeče z dodatkom reagentoa DNS (3,5-dinitorsalicilna kislina).
V biološkem delu smo količine dodanega sladkorja, zapisane na embalaži brezalkoholnih pijač, preračunali na en liter, količine pa predstavili z zatehtano maso sladkorja in s številom čajnih žličk sladkorja. S pomočjo glikometra smo si izmerili krvni sladkor pred zaužitjem brezalkoholne pijače, 30 minut po zaužitju in 60 minut po zaužitju pijače.
Delavnica je bila za nas zelo poučna. Spoznali smo, da vsebuje večina brezalkoholnih pijač zelo velike, do zdaj nam 'skrite', količine sladkorja, ki z žejo nimajo nič skupnega. Ugotovili smo, da je zaradi vpliva sladkorjev na naše zdravje potemtakem za žejo bolje piti le vodo.    
Dijaki 2. e

- OBISK KEMIJSKEGA INŠTITUTA

V četrtek, 6. oktobra 2011, smo z dijaki tretjih letnikov pri izbirnem predmetu kemija obiskali Kemijski inštitut v Ljubljani.
Ogledali smo si Laboratorij za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Laboratorij za strukturo biomolekul, Laboratorij za biotehnologijo in Laboratorij za računalniške bioznanosti in bioinformatiko. V okviru 17. Festivala znanosti smo sodelovali še na delavnici, »Igriva kemija«, dr. Andreja Godca.


Utrinek iz CD (foto BZ).


Utrinek iz CD (foto BZ).