V projektu smo  naslavljali vprašanja migracij in človekovih pravic z namenom razumevanja vzrokov, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države. Projekt mladim pomaga prepoznavati sovražni govor in stereotipe ter jih spodbuja h krepitvi evropskih vrednot solidarnosti in kulturne raznolikosti.

12. 2. 2019

Uvodno delavnico je je izvedla dr. Sonja Merljak Zdovc z Zavoda Časoris. V delavnici so dijaki spoznali naslavljanje migracij v medijih in javnem diskurzu s poudarkom na medijski pismenosti ter prepoznavanju dezinformacij in lažnih novic.

 

19.2. 2019

Drugo delavnico je izvedla z dr.Lana Zdravković  z Mirovnega Inštituta Ljubljana na temo globalnega razumevanja migracij skozi zgodovinsko perspektivo, svojo begunsko izkušnjo pa je z dijaki delil  Alaa Alali.

 

4.3. 2019

Tretja delavnica je bila video delavnica z vsestranskim multimedijskim ustvarjalcem Alijem R. Tahe  iz Sirije.

V okviru projekta si partnerske organizacije – We World – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center – prizadevajo za boj proti lažnim novicam o migracijah, Skladno z načelom »nič o nas brez nas« mladi priseljenci in begunci pomembno sooblikujejo projektne dejavnosti. S krepitvijo razumevanja medsebojne povezanosti razvoja, migracij in človekovih pravic projekt #MigratED utira pot k bolj vključujočim, strpnim ter odprtim družbam. (Vir: Sloga Platforma)

Za zaključek projekta je nastal film vseh sodelujočih držav.

http://migratedvideos.eu/

(Visited 60 times, 1 visits today)