Glavni cilj projekta je ozavestiti in izobraževati srednješolske učitelje in strokovne delavce ter dijake o Evropski uniji in usposabljanje za aktivno državljanstvo, ter ustvarjanje partnerstva med šolami udeleženkami in Evropskim parlamentom.

(Visited 55 times, 1 visits today)