Vsako leto za dijake pripravimo pestro ponudbo strokovnih ekskurzij, ki so zasnovane medpredmetno ali pa se  osredotočajo na posamezno predmetno področje. Izvajamo jih v Sloveniji in v tujini, nekatere so tudi obvezni del učnega programa. Dijake vzpodbujamo, da se ekskurzij udeležujejo, saj ponujajo priložnost za avtentično učenje in povezovanje znanj.

Za več informacij se obrnite na profesorje, ki posamezne ekskurzije pripravljajo.

Strokovne ekskurzije:

London

Dublin

Auschwitz

(Visited 364 times, 1 visits today)