Dijaki iz vseh letnikov, ki jih zgodovina še posebej zanima, so  tekmovati na temo Gospodarski in kulturni razvoj na Slovenskem med obema vojnama. Znanje o razmerah v tem obdobju  so dijaki pokazali po vsej Sloveniji v četrtek, 26. januarja 2023. Na naši šoli se je tekmovanja udeležilo samo 16 dijakov, kar 22 se jih je namreč zadnji hip odločilo, da ne bodo tekmovali, ker se niso uspeli dovolj kvalitetno pripraviti. Osem dijakov je doseglo bronasto priznanje: Andraž Petrovič (1. d),  Marko Pišek (1. b), Luka Zorko (3.a), Živa Brec (3. b), Nika Gregorec (3. c), najuspešnejša sta bila Miha Godicelj (4. b) in Jure Jurhan (1. a), Eva Žunkovič (4. c) pa je dosegla tretje mesto. Miha, Jure in Eva bodo na državnem tekmovanju, ki bo 18. marca 2023 v Kranju, tekmovali za srebrna in zlata priznanja, hkrati pa bodo tudi kot ekipa predstavljali šolo še na terenskem delu. Želimo jim veliko uspeha.

Vsem dobitnikom bronastih priznanj čestitamo za dosežen uspeh.

Učitelji zgodovine

(Visited 120 times, 1 visits today)