Knjižničarka: Jelka Kosi
Tel.
02/748 28 18
E-mail: jelka.kosi@guest.arnes.si
Odpiralni čas: 8.00-14.00

 

UČBENIŠKI SKLAD-povezava

Gimnazija Ptuj omogoča svojim dijakom, da si v učbeniškem sklada (US) izposodijo učbenike, predpisane za posamezni letnik. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si  lahko izposodijo učbeniške komplete. dijaki 4. letnikov pa si ob učbenikih za slovenski jezik, matematiko in zgodovino lahko izposodijo še predpisane učbenike izbranih izbirnih predmetov, ki jih imajo v 4. letniku. Z nakupom ostalih predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov pa naj dijaki počakajo do začetka šolskega leta, ko bo šola organizirala skupinski nakup.

O KNJIŽNICI


KNJIŽNIČNI KLUB DOTIK KNJIGE   

Srečanja v knjižnici
PONEDELJEK, ob 14.10

Mentorica: Jelka Kosi


KNJIŽNIČNI RED


KIZ-knjižnično informacijsko znanje


KNJIŽNIČNI KLUB

(Visited 1.880 times, 1 visits today)