Obrazec-odsotnost dijaka/inje

Vloga za izpis iz evidence (letno ali maturitetno spričevalo)

Vloga za izpis iz evidence (letno ali maturitetno spričevalo-word)

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti

 

(Visited 3.518 times, 6 visits today)