Na Gimnaziji Ptuj bomo omejili vpis v programu (š) na 22 mest.

Informacija tudi na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Omejitev-vpisa/Omejitev-vpisa-2023-2024/Seznam-sol-z-omejitvijo-vpisa-v-1-letnik-srednje-sole-za-solsko-leto-2023-2024.doc

(Visited 457 times, 1 visits today)