JUVENES TRANSLATORES PDF natisni E-pošta
Tekmovanje mladih prevajalcev

Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

Gimnazija Ptuj je bila v tem šolskem letu med osmimi izžrebanimi slovenskimi srednjimi šolami, ki so se udeležile tekmovanja mladih prevajalcev Juvenes translatores.
Tekmovanja so se lahko udeležili le dijaki, rojeni leta 1996, in sicer do pet iz vsake šole. V vseh državah Evropske unije je tekmovanje potekalo istočasno, 28. novembra 2013 med 10. in 12. uro po srednjeevropskem času. Dijaki so lahko sami izbrali jezikovne pare (prevajali so lahko iz kateregakoli uradnega jezika EU v katerikoli uradni jezik EU), tema izvirnih besedil pa je bila evropsko leto državljanov. Pri tem so lahko uporabljali slovarje v knjižnih izdajah, med pisanjem pa ni dovoljeno uporabljati računalnikov in drugih elektronskih naprav. Mladi prevajalci ptujske gimnazije, ki so se pomerili z drugimi slovenskimi dijaki, so bili: Ana Krajnc (3. e), Doroteja Meško (3. c), Mitja Zorec (3. e), Ana Žuran (3. c) in Martin Žgeč (3. d).
Posamezna država ima sicer le enega zmagovalca, a so ocenjevalci izrekli priznanja tudi drugim dijakom, ki so se dobro odrezali.  Tako je naša dijakinja Ana Krajnc, ki je prevajala iz angleščine v slovenščino, za svoj prevod prejela posebno priznanje ocenjevalcev, vsi dijaki pa prejmejo potrdilo o sodelovanju.
URADNA STRAN JUVENES TRANSLATORES

Prevajalsko tekmovanje za srednje šole v Evropski uniji od leta 2007 organizira Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji. Čemu takšno prevajalsko tekmovanje?
"Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže oddidejo na študij ali delo v druge evropske države.
Raziskave kažejo, da je v Evropi vedno več povpraševanja po prevajanju in prevajalcih. Pametno bi torej bilo, da se dijaki na to pripravijo. Tekmovanje Juvenes Translatores širi zavedanje o pomenu prevajalskega znanja in opozarja na to, da bi bilo morda dobro pri pouku jezikov znova uvesti prevod kot sredstvo jezikovnega posredovanja." (http://ec.europa.eu/translatores/why/index_sl.htm)

Renata M. Furman

 
Projekt EU SI TI PDF natisni E-pošta
ERASMUS+: Kaj bi spodbudilo odločitev slovenskih dijakov in dijakinj za prostovoljno delo v tujini?

V četrtek, 6. aprila 2014, nas je na Gimnaziji Ptuj obiskala ga. Kaja Cunk iz Kulturno izobraževalnega društva Pina. Na delavnico smo se lahko prijavili dijaki tretjih letnikov. Na predhodnem sestanku s profesorico Majo Ropič smo izvedeli, da bomo govorili o Evropski uniji in o prostovoljnem delu, vendar si nismo znali predstavljati, kaj naj bi to pomenilo. Radovedni smo po koncu pouka odšli na pet šolskih ur trajajočo aktivnost, da bi skušali kaj izvedeti.  
V učilnici nas je pričakala gospa Kaja, ki nas je najprej pozdravila, takoj za tem pa pričela preizkušati naše znanje o Evropski uniji. Prvo uro smo posvetili delovanju Evropske unije in načinu dela v evropskem parlamentu. Pokazala nam je, kako parlament sprejme odločitve in koliko predhodnega dela je vloženega v en sam sklep.
Kasneje smo se posvetili spoznavanju evropskih programov za mlade, kot so Erasmus, Mladi v akciji itd. Z nekaterimi smo že bili seznanjeni, z drugimi ne. Najbolj neznan nam je bil Erasmus+ evropski program prostovoljnega dela in glavna tema naše delavnice. Spoznali smo, da Evropa namenja veliko denarja organizacijam, ki bi zaposlile prostovoljce in s tem omogočile mladim brez služb, da si na tujem pridobijo izkušnje, si ogledajo tuje države in se naučijo tujega jezika. Erasmus+ je nov program in zaenkrat še dokaj neznan, vendar se mladi zanj ne odločajo v veliki meri, čeprav o njem veliko vedo. Naša naloga je bila prepoznati njihove zadržke in doseči rešitev. Razdelili smo se v dve skupini in iskali zadrške in rešitve zanje. Ko je vsaka skupina izoblikovala svoja dva dokončna sklepa, ju je govorec skupine predstavil nasprotnikom. Kljub temu, da so bile vse rešitve izvirne in pomembne, smo na natečaj lahko poslali le en sklep. Po trenjih in argumentih z obeh strani smo končno izbrali en dokončen sklep s katerim se bomo v tekmovalnem delu projekta EU SI TI potegovali za osvojitev glavne nagrade, to je obisk Evropskega parlamenta in udeležba na Evrošoli v Strasbourgu.

Aleksandra Milošič, 3. d

Sodelovali so dijaki 3.letnika:  Matej Rober (3.a), Aljaž Puž (3.a), Rok Resnik (3.b), Andraž Kovačič (3.c), Taja Žnidarič (3.c), Petra Notesberg (3.d), Aleksandra Milošič (3.d), Tilen Tadej Žafran (3.e); koordinatorica: Maja Ropič

 
Nemška bralna značka EPI Lesepreis 2014 PDF natisni E-pošta

Na Gimnaziji Ptuj je v četrtek, 6. marca 2014, potekalo tekmovanje v nemški bralni znački EPI Lesepreis, ki se ga je udeležilo 61 dijakov 1., 2. in 3. letnikov.

Zlato priznanje je prejelo 6 dijakov iz 1. letnika, 9. dijakov iz 2. letnika in 3 dijaki iz  3. letnika.
Srebrno priznanje je prejelo 11 dijakov iz 1. letnika, 8 dijakov iz 2. letnika in 3 dijaki iz 3. letnika.
21 dijakov je prejelo priznanje za sodelovanje.

REZULTATI

Tonja Kolar

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 8 od 242