AKTIVNOST VODJA AKTIVNOSTI /  spremljevalci DATUM, ČAS in KRAJ

Krvodajalstvo – predavanje

prispevek

Alenka Valentin, razredniki in učitelji, ki imajo v tem času pouk v 4. letnikih.

Torek, 12. 10. 2021

od 7.10 do 7.55

v matičnih učilnicah preko MS Teams

Projekt ACF- Preseganje kulture poniževanja

1. Delavnica za dijake/inje

2. Razstava umetniških del LGBTIQ+ mladih, žrtev vrstniškega nasilja in/ali nasilja na spletu

3. Informativna stojnica za predstavitev društva, različnih materialov (publikacije, značke, nalepke …), možnosti prostovoljstva v LGBTIQ+ organizacijah, možnost pogovora z mladimi LGBTIQ+ osebami – prostovoljkami/ci

4. Delavnica za učitelje/ice

 

 

Društvo Parada ponosa /Darja Rokavec

 

 

 

  1.) Torek, 12.10. 2021 od 8.50 -11.15, matična učilnica

2.) 12.10. -26.10., knjižnica

3.) 12. 10. 2021,  od 11.00 -14.30, pri vhodu v šolo

4.) 12.10. 2021, 14.15

Šolsko fizikalno tekmovanje Čmrlj

prispevek

Viktor Vidovič, Kristina Pajek, Ervin Sedlašek

Sreda, 13.10.20021, ob 13.30,

po razporedu 

Govorilne ure – na daljavo preko MS teams
razredniki

Sreda, 13. 10. 2021,

po dogovoru

Ekskurzija v Šempeter in Celje

(obvezni del OIV)

Estera Jelenko, Branka Šijanec, Renata Merc Furman, Brigita V. Kumer, Jelka Kosi

Sreda, 13. 10. 2021,

po razporedu

 

Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

prispevek

Irena Ljubec

Petek, 15.10.2021,

13.20 -14.10,

po razporedu

 

(Visited 141 times, 1 visits today)