UČBENIŠKI SKLAD GIMNAZIJE PTUJ

Gimnazija Ptuj omogoča svojim dijakom, da si v učbeniškem sklada (US) izposodijo učbenike, predpisane za posamezni letnik. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si  lahko izposodijo učbeniške komplete. dijaki 4. letnikov pa si ob učbenikih za slovenski jezik, matematiko in zgodovino lahko izposodijo še predpisane učbenike izbranih izbirnih predmetov, ki jih imajo v 4. letniku. Z nakupom ostalih predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov pa naj dijaki počakajo do začetka šolskega leta, ko bo šola organizirala skupinski nakup.

Pogoj za izposojo je pravočasno izpolnjena elektronska naročilnica in plačilo izposojevalnine, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenikov.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli. Za poškodovane učbenike ali če dijak učbenika ne vrne, ker ga želi odkupiti, mora zanj poravnati stroške nakupa novega – preostali dve tretjini nabavne cene učbenika.

Postopek naročanja učbenikov v učbeniškem skladu:

  1. Učbenike za ustrezni program (splošni, športni, umetniški – likovna smer, umetniški – smer gledališče in film) dijaki naročijo  s spletno naročilnico. K izpolnjevanju so vsako leto pozvani s strani šole.
  2. Na podlagi izpolnjene in oddane spletne naročilnice na domači naslov dijaki prejmejo položnico za plačilo učbenikov, ki jo je  potrebno plačati do roka, ki ga določi šola.
  3. Naročene  učbenike dijaki prejmejo v šoli, po objavljenem urniku in ob predložitvi potrdila o plačilu in osebnega dokumenta s fotografijo.
  4. Za vsa dodatna vprašanja pišite na: jelka.kosi@guest.arnes.si ali pokličite na: 027482818.

SEZNAM UČBENIKOV IN DODATNIH GRADIV

 

Razvojni sklad

Na pobudo Sveta staršev smo v letu 1997 oblikovali razvojni sklad. Zbrana sredstva nam omogočajo nakup učnih pripomočkov, učnih sredstev in sofinanciranje dijaških dejavnosti. Nadzor nad zbiranjem in uporabo finančnih sredstev izvaja finančni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev Gimnazije Ptuj. 

(Visited 160 times, 1 visits today)