OBVEZNI DEL

OBVEZNI DEL (UMETNIŠKI ODDELEK-likovna smer)

OBVEZNI DEL (UMETNIŠKI ODDELEK-smer gledališče in film)

IZBIRNI DEL

NAVODILA ZA DIJAKE

POTRDILO ZA ZUNANJE USTANOVE


I.  Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.

II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti
•  niti predmeti
•  niti nadomestilo za pouk
•  niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

III.  Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
v 1. letniku 90 ur,
v 2. letniku 90 ur,
v 3. letniku 90 ur in
v 4. letniku 30 ur.

IV. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
1. vsebine, obvezne za vse,
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Obvezni del je sestavljen iz:

KIZ (knjižnično informacijskega znanja),
športnih dni (1., 2., 3., 4. letnik),
kulturno umetniških vsebin-gledaliških, plesnih, glasbenih predstav, razstav, koncertov… (1., 2., 3., 4. letnik),
likovnih delavnic,
zdravstvene vzgoje,
zaključne ekskurzije,
vzgoja za družino mir in nasilje,
državljanska kultura.

Izbirni del ni z urami omejen in vanj sodijo vse dodatne ponujene dejavnosti šole.

Prosta izbira – dijakom se prizna 20 ur dejavnosti, ki jih obiskujejo v institucijah izven šole (kulturno umetniška in druga društva, športni klubi, glasbene šole, gledališki abonmaji…).

(Visited 3.067 times, 1 visits today)