Informatika je veda o platformah, ki posredujejo ali ustvarjajo informacije. Dijaki se učijo uporabnih veščin in postajajo računalniško pismeni. Spoznajo osnovne pojme, vrste in značilnosti informacij ter zakonitosti in teorijo informacijskih dejavnosti. Raziskujejo tudi vpliv informacij na človeka ter uspešno in učinkovito komuniciranje. Sestavljena je iz treh sklopov: digitalni marketing, medijske produkcije in računalništva.
Pri digitalnem marketingu spoznavajo digitalne komunikacijske kanale in kako se preko njih predstaviti in tržiti svoj produkt ali storitev.
Pri medijski produkciji ustvarjajo fotografije, videoposnetke, jih urejajo in montirajo.
Pri računalništvu se posvečajo programski in strojni opremi, kjer dijaki spoznajo kako delujejo računalniki, njihove sestavne dele, spoznajo osnove programiranja in se naučijo uporabljati programsko opremo, ki jim bo pomagala pri nadaljnjem izobraževanju in kasneje v življenju.

(Visited 895 times, 1 visits today)