SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

FRANCOŠČINA IN ITALIJANŠČINA

ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA

FIZIKA

KEMIJA

BIOLOGIJA

PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA IN FILOZOFIJA

LIKOVNA UMETNOST IN GLASBA

INFORMATIKA

ŠPORTNA VZGOJA

(Visited 1.511 times, 1 visits today)