“Obstaja samo eno dobro: znanje, in samo eno zlo: nevednost”. Sokrat

GIMNAZIJSKI PROGRAM JE NAMENJEN dijakom, ki želijo pridobiti  kvalitetno splošno znanje, razvijati svojo ustvarjalnost in nadaljevati študij na univerzitetnih študijskih programih.

GIMNAZIJA PTUJ ponuja dijakom kvaliteten z evropsko dimenzijo obarvan pouk v sodobno opremljenih šolskih prostorih, ki jim omogoča uspešno opravljeno splošno maturo, ki edina zagotavlja  odprto pot na univerzitetni študij v Sloveniji in tujini.

SPLOŠNO MATURO dijak opravlja po končanem štiriletnem izobraževanju na gimnaziji. Matura je zunanji (eksterni) izpit, ki ga pod enakimi pogoji opravljajo vsi kandidati v državi. Opravlja se vsaj iz petih predmetov, ki so razdeljeni v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo predmeti skupnega dela, ki so obvezni za vse dijake – to so slovenščina, matematika in en tuji jezik (angleščina, nemščina). V drugi skupini so predmeti izbirnega dela, ki jih izberejo dijaki glede na svoje interese. Izberejo vsaj dva predmeta, lahko tudi tri.

Pouk dopolnjujejo številne dejavnosti, pri katerih dijaki  razvijajo svoje potenciale in osebnostno zorijo. Posebnost GimPtuj pa so tudi narodne in  mednarodne izmenjave in kvalitetni  projekti.
GimPtuj je članica svetovne UNESCO mreže šol.

Na Gimnazija Ptuj se dijaki učijo 2 tuja jezika (angleščino, nemščino, francoščino ali italijanščino).  Opravijo lahko nemško (DSD 1 in DSD 2) in francosko (DELF) jezikovno diplomo ter se odločijo za fakultativno učenje 3. tujega jezika   – kitajščine ali italijanščine.

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) so programi najrazličnejših dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z namenom, da si poleg osnovnih znanj in obveznih šolskih predmetov pridobijo tudi znanja, ki zadovoljujejo njihova individualna nagnjenja in želje v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del vsebin je obveznih za vse dijake, del vsebin pa je prosta izbira. Število ur je odvisnih od programa.

VPIS je možen s končano devetletno osnovno šolo.   Na Gimnaziji Ptuj že nekaj let ni bilo omejitve vpisa. Gimnazijski program je primarno namenjen vsem, ki v osnovni šoli dosegajo petice in štirice, čeprav tudi tisti s trojko pri kakšnem predmetu v osnovni šoli potrjujejo  uspešnost v gimnaziji, če so razvite motivacija do učenja in  učne  navade.

Vpisujemo v naslednje programe:

Program Št. mest (2024/2025)
Gimnazija 112
Gimnazija (športna) 18
Umetniška gimnazija; (28)
– Likovna smer (14)
– Smer gledališče in film (14)

KOLEDAR VPISA

SPLOŠNA GIMNAZIJA

ŠPORTNI ODDELEK

UMETNIŠKI ODDELEK

MATURITETNI TEČAJ

(Visited 5.954 times, 4 visits today)