Državno tekmovanje iz znanja geografije natisni E-pošta

V petek, 13. aprila 2018, je na Osnovni šoli Janka Glazerja v Rušah potekalo 23. državno tekmovanje iz znanja geografije na temo »Trajnostni turizem za razvoj«. Gimnazijo Ptuj so na državnem tekmovanju zelo uspešno zastopali Jurij Bohak in Tilen Kolar, ki sta osvojila zlati priznanji, in Jaka Horvat z doseženim srebrnim priznanjem.

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. V  teoretičnem delu so dijaki spoznavali sonaravno  življenje Majev, naravni rezervat Albufera, trajnostno mobilnost in dostop do turističnih znamenitosti na Irskem in pomen zelenega turizma v Sloveniji. Drugi del tekmovanja je predstavljalo delo na terenu, kjer  je bilo potrebno pokazati veliko praktičnega znanja in veščin v okolju. 71 srednješolcev se je  na terenskem obhodu seznanilo s pokrajinsko podobo Ruš in okolice, vse  te informacije so kasneje uporabili pri pisanju odgovorov na vprašanja o terenskem delu.  Tekmovalci so z opravljenimi pisnimi in terenskimi  nalogami izkazali veliko kompleksnega geografskega in za življenje uporabnega znanja.  Že tradicionalno so bile med doseženimi rezultati tekmovalcev  zelo majhne razlike.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežen uspeh.

Mentorica: Janja Terbuc