Šolsko in državno tekmovanje iz logike natisni E-pošta

Konec meseca septembra se je več kot 70 dijakov Gimnazije Ptuj udeležilo šolskega izbirnega tekmovanja iz znanja logike, ki se izvaja že 34 let pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Bronasto priznanje je osvojilo 17 dijakov, 10 izmed njih se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki se je že tradicionalno izvedlo na martinovo soboto, 9. 11. 2019, v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko. Naši dijaki so s svojimi rezultati dokazali, da so zelo spretni v logičnem razmišljanju in sklepanju, saj so osvojili 3 zlata in 4 srebrna priznanja. Zlata priznanja so osvojili dijaki prvih letnikov, in sicer Luka Hodnik (1. a), Bono Bezjak (1. dš) in Gašper Vrtačnik (1. b), srebrna priznanja pa Zala Cebek (1. a), Lovro Lozinšek (3. c), Miha Mesarič (3. d) in Vida Glatz (3. d). Na njihove uspehe smo zelo ponosni in jim čestitamo.

Simona Kokol, v imenu matematičnega aktiva