Ponovno v šolo natisni E-pošta

Spoštovani starši in dijaki,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Od 18. 5. 2020  se bo delo v šolskih klopeh izvajalo za dijake 4. letnikov. Hkrati bodo v šolo prišli nekateri dijaki od 1. do 3 letnika, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. O urniku bodo dijaki obveščeni.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi dijaki. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo pred vstopom dijaka v šolo s katero starši oziroma polnoletni dijak potrdijo, da je dijak zdrav. Obrazec za izjavo bodo posredovali razredniki/razredničarke dijakom po e-pošti. Podpisano izjavo dijaki pošljejo razredniku/razredničarki.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov).

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE:

  1. Izvedba pouka bo potekala v skupinah do 15 dijakov.
  2. Dijakom, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  3. Vzgojno-izobraževalno delo za dijake od 1. do 3. letnika bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Ponovno odprtje šole bo velik zalogaj za vse nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost in normalno delo.

 

Boštjan Šeruga, ravnatelj