Maraton pisanja apelov za Amnesty International natisni E-pošta

Amnesty International vsako leto organizira mednarodni maraton pisanja apelov. Z apeli (pismi) udeleženci pozivajo odgovorne institucije, vlade in posameznike, naj spoštujejo temeljne človekove pravice ljudi. Ti ljudje so zaprti zaradi političnega prepričanja, politične dejavnosti v svoji državi, grozi jim izgon ali preselitev iz domovine.

Slovenska Amnesty International je poslala obsežno gradivo, v katerem so opisani posamezni primeri. Dijaki 3. e, ki so sodelovali pri organizaciji  in izvedbi dogodka in že obvladajo obliko uradnega pisma v angleščini, so se z njimi seznanili in tako vse dijake Gimnazije Ptuj pozivali k pisanju apelov.
Dejavnost je 5. 12. 2011 potekala v šolski avli, kjer so uredili »pisarno« in jo opremili z gradivom Amnesty International. Dijaki so se odzvali in na slovenski sedež AI smo poslali več kot 50 apelov. Dejavnost sta  organizirali profesorica angleščine Aleksandra Pal in profesorica filozofije Vida Otič.