Menjaj branje in sanje natisni E-pošta
Ob Unescovem svetovnem dnevu knjige 2013

Gimnazija Ptuj v času od 23. marca do 23. aprila 2013 sodeluje v Unescovem nacionalnemu projektu Menjaj branje in sanje, ki ga za slovensko mrežo Unescovih šol organizira Gimnazija Ledina.

 

V mesecu marcu in aprilu smo na Gimnaziji Ptuj izvedli aktivnost MENJAVE KNJIG med našimi dijaki in profesorji. Koordinatorici projekta na šoli sta bili Dušanka Pešec in Jelka Kosi. Pri urah slovenščine so slavistke Dušanka Pešec, Marija Holc, Darinka Čretnik, Anita Ekert, Alenka Plohl, Marjana Jeromel, Tatjana Pichler, Silvija Rakuš in Marija Mir Milošič predstavile nacionalni projekt, ki je, kot je zapisano v njegovi predstavitvi, osredotočen na krepitev in širjenje bralne kulture ter k spodbujanju literarne razgledanosti. Kot je predvideval projekt, so dijaki med svojimi prebranimi knjigami izbrali eno, vanjo zapisali posvetilo, citat ali narisali sporočilo, namenjeno bodočemu bralcu. V četrtek, 18. aprila, je v knjižnici Gimnazije Ptuj med dijaki potekala izmenjava zbranih knjig. Šolska koordinatorica UNESCO ASP Darja Rokavec je mlade opozorila na problem nepismenosti  v svetu in da s popularizacijo branja med vrstniki prispevajo k širšemu znanju in z njim k večji kvaliteti načina življenja, danes lastnega, v prihodnosti globalnega. knjižničarka Jelka Kosi pa je spregovorila o branju, o mednarodnem dnevu knjige in o aktivnostih, posvečenih knjigi, ki v aprilu potekajo v Sloveniji. Med udeleženci je stekel pogovor o bralnih navadah, o prebranem in o branju na sploh, ki ga je za ene vedno preveč, za druge pa vedno premalo. Dijaki so ob izmenjavi knjig prejeli revijo Bukla – brezplačno revijo o dobrih knjigah, in spominsko knjižno kazalo.

Duška Pešec in Jelka Kosi