Šolska svetovalna služba natisni

“Za resničen uspeh si zastavljajte štiri vprašanja: Zakaj? Zakaj ne? Zakaj ne jaz? Zakaj ne zdaj?”
James Allen

Področje dela svetovalne službe na Gimnaziji Ptuj je zelo pestro. Obsega individualno delo z dijaki, karierno svetovanje, tečaj učinkovitega učenja, sodelovanje z razredniki, šolskim razvojnim timom, razredniki in učitelji pri ustvarjanju razredne in učne klime , delo z nadarjenimi dijaki in z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami.  Sodeluje pri  projektih in izmenjavah in vodi UNESCO ASP središče Ptuj.
Pri tem sodeluje z dijaki, učenci, starši, učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s šolami, fakultetami ter drugimi ustanovami … in tako z vodstvom šole in šolskim razvojnim timom soustvarja in razvija pogoje in smernice za delo vseh na šoli.
V svetovalni službi vas pričakuje Darja Rokavec, prof.pedagogike in sociologije kulture vsak dan. Za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu.

Za  dijake:
•    spremljava, informacije in vpis v 1. letnik,
•    individualno svetovanje,
•    dejavnosti za spoznavanje samega sebe in povezovanje z drugimi,
•    spoznavanje sebe in svojih interesov,
•    urejanje vpisa in izpisa iz šole,
•    sodelovanje pri razrednih urah,
•    tečaj učinkovitega učenja,
•    seznanjanjes pogoji za pridobitev štipendije,
•    informacije o dogodkih, projektih in možnostih vključevanja na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
•    oblikovanje karierne poti:
seznanjanje s pogoji vpisa na fakultete,z informacijami o možnostih študija, z informacijami, ki pomembno vplivajo na odločitev za izbiro študijskega programa in oblikovanje karierne poti.

Za starše:
•    pomoč staršem v trenutkih, ko potrebujejo informacijo, nasvet in podporo,
•    predavanja za starše.