Dijaška skupnost natisni

DIJAŠKA SKUPNOST 2019/2020

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Dijaki Gimnazije Ptuj so organizirani v Dijaški skupnosti Gimnazije Ptuj, ko jo sestavljajo predstavnice oz. predstavniki vseh razredov, ki na sejah zastopajo interese dijakov njihovega razreda, posredujejo predloge, mnenja, kritike ..., ki se nanašajo na dolžnosti in pravice dijakov Gimnazije Ptuj. Seje dijaške skupnosti, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno, vodi predsednik/ca dijaške skupnosti, ob njegovi morebitni odsotnosti to funkcijo prevzame podpredsednik/ca. Celotno delo je koordinirano s strani širšega predsedstva (predstavnik/ca dijakov v svetu šole, predstavnik/ca odbora za kulturo, predstavnik/caodbor za šport,  varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/ca,  tehnični vodja). Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je profesor/ica na šoli, njegova/njena vloga je pomoč pri organizaciji in delovanju skupnosti.

STATUT DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE PTUJ

 

ČLANI VODSTVA DIJAŠKE SKUPNOSTI

Predsednica: Urška Kiselak, 3. B
Podpredsednica: Nataša Ozvatič, 3. B
Kulturna organizatorka: Katarina Vaupotič, 3. B
Športna organizatorka: Neja Veit, 2. A
Tajnica: Nataša Ozvatič, 3. B
Varuh dijakovih pravic: Metka Fridl, 1. C
Predstavnica razvojnega tima: Julija Menoni, 4. B
Tehnični vodja,"stik z javnostjo": Lara Roškar, 3. DŠ
Predstavnik v Dijaškem odboru Slovenije: Marko Čeh, 3. C

 

 

.                                                                                                                                 .

DIJAŠKA SKUPNOST 2016/17

DIJAŠKA SKUPNOST 2015/16

DIJAŠKA SKUPNOST 2014/15

DIJAŠKA SKUPNOST 2013/14

DIJAŠKA SKUPNOST 2012/13

DIJAŠKA SKUPNOST 2011/12

.                                                                                                                                 .

MENTORICA: Alenka Šuman Irgolič, profesorica matematike