Projekt ACES natisni E-pošta

 

http://www.aces.or.at

aces (Academy of Central European Schools) s sedežem na Dunaju od leta 2006 razpisuje natečaj, na katerem Gimnazija Ptuj sodeluje že od samega začetka in je edina slovenska šola, ki je s svojim projektom bila izbrana že šestič.

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2013/2014

Gimnazija Ptuj v šolskem letu 2013/2014 že šestič sodeluje v projektu ACES – Akademiji srednjeevropskih šol.  Krovna tema letošnjega projektnega cikla je I and the others: Discovering diversity around and within me (Jaz in ostali: Odkrivanje raznolikosti okrog mene in v meni).

Naša partnerska šola je JUSMŠ "Danilo Kis " iz Budve, naslov skupnega projekta pa se glasi Dive in Diversity / Potopi se v raznolikost.

Mentorici: Maja Ropič, Manja Bratuž

30. 9.–4. 10. 2013 / ACES Kick Off meeting v Bukarešti PRISPEVEK

6. 11. 2013 / Srečanje z vrstniki iz Zavoda dr. Marijana Borstnerja Dornava PRISPEVEK

15. 11. 2013, od 10:30 do 14:10 / Mednarodni dan strpnosti
Mednarodni dan strpnosti bodo skupaj obeležili predstavniki projektne skupine ACES in UNESCO krožek. Dejavnost vodita profesorici Maja Ropič in Nataša Kostanjevec.  PRISPEVEK

18.–22. 11. 2013 / Izmenjava s Črno goro PRISPEVEK

22. 1. 2014 / 4.–7. 2. 2014 / Obisk Zavoda Dornava in Izmenjava s Črno goro PRISPEVEK

3.–7. 2. 2014 / ACES • Izmenjava s Črno goro PRISPEVEK / PRISPEVEK 1

29. 3.–4. 4. 2014 / ACES – Zaključna akademija (Senec, Slovaška)
Zaključne akademije se bosta udeležila Žan Malek Petrovič in Blaž Murko (2. a). Spremlja ju profesorica Maja Ropič.
PRISPEVEK

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2012/2013

Vabilo k sodelovanju v projektu

Mentorice: Manja Bratuž, Jelka Kosi, Renata Merc Furman, Darja Rokavec

24.–28. 9. 2012 / Uvodno srečanje projektnih skupin PRISPEVEK

10., 12. in 14. 12. 2012 /  Novinarske delavnice PRISPEVEK 1PRISPEVEK 2PRISPEVEK 3

4.–8. 3. 2013 / Izmenjava s partnersko šolo iz Bolgarije

11.–15. 3. 2013 / Izmenjava s partnersko šolo iz Bolgarije (gostiteljstvo) IZMENJAVA • Bolgarski partnerji na Ptuju (AVTOR: Adam Veselič)

9.−12. 4. 2013 / Zaključna akademija v Senecu na Slovaškem PRISPEVEK

ZAKLJUČNO POROČILO / PREDSTAVITEV

Close up skupni časopis bolgarske in slovenske projektne skupine

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2011/2012

Po novih določilih ista šola v izboru ne sme sodelovati več kot trikrat zapored, zato v šolskem letu 2011/12 projekta ne izvajamo. Kot projektni partnerji preteklega leta pa smo bili povabljeni na zaključno akademijo 2011/12, ki je potekala v Senecu na Slovaškem. PRISPEVEK

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2010/2011

Na razpisano temo Spopadanje s konflikti v šoli in okolici smo oblikovali projekt Friends will be friends. V projektu smo se osredotočili na prepoznavanje verbalnega in neverbalnega nasilja ter reševanje konfliktov, ki iz tega izhajajo. Naš projektni partner je bil Licej  Mihai Eminescu iz mesta Edinet v Moldaviji.

Mentorice: Manja Bratuž, Renata Merc Furman, Alenka Bukovič

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2009/2010

Vse o projektu najdete na projektni spletni strani

We care, we act - we are the survivors

Mentorice: Manja Bratuž, Darja Rokavec, Renata Merc Furman

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2008/2009

S partnersko šolo Gjimnazi Partizani iz Tirane (Albanija) smo izvedli skupni projekt Zvok lesa.

Mentorice: Manja Bratuž, Romana Zelenjak, Darja Rokavec, Renata Merc Furman

____________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2008/2009

S partnersko gimnazijo iz Srbije smo v evropskem oddelku (generacija 2005-2009) izvedli projekt Mavrica vrednost.

Mentorica: Manja Bratuž