Projekti UNESCO - Arhiv 2011/12 natisni

UNESCO poslanstvo in UNESCO vizijo uresničujemo na naši šoli v številnih dejavnostih v okviru pouka in v izvenšolskih ter projektnih aktivnostih. Članstvo v mreži UNESCO šol barva našo gimnazijo v šolo, ki gradi na medkulturnem dialogu s poudarkom na človekovih pravicah in demokraciji, jo usmerja po poti medsebojnega sodelovanja in k skrbi za trajnostni razvoj.
Dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj sodelujemo v vseh aktivnostih nacionalne in svetovne UNESCO mreže šol. V šolskem letu 2011–2012 bom izpostavila le nekatere aktivnosti.

NARODNI PROJEKTI

PROJEKT DEDIŠČINA SKOZI UMETNIŠKO OKO MLADIH
Naš nacionalni projekt Dediščina skozi umetniško oko mladih smo letos izvajali kot fotografski projekt s podnaslovom Znam – Veljam.
Zakaj znanje? Ker je znanje dediščina, ker je sodelovanje in ker je priložnost za nas vse, še posebaj za mlade. Ker o znanju govorijo številni dokumenti UNESCO in ker je znanje temeljna UNESCO tema.Ker je letos 40. obletnica sprejetja Deklaracije o varovanju kulturne dediščine in ker je znanje dediščina. Ker je pojem znanje širok in zajema vse pore našega življenja.Ker je znanje globalna tema in aktualna tudi lokalno. Ker ima veliko obrazov, ki jih je moč ujeti v foto zgodbi.
Zakaj fotografija? Ker je fotografija tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine: kemično, mehansko ali digitalno. Beseda izhaja iz grških besed φωτος: photos – svetloba + γραφις: graphis – pisaloaliγρφη: graphê – risanje s svetlobo.
Cilji našega nacionalnega projekta so usmerjeni v skrb za razvijanje domišljije in ustvarjalnosti kot najčistejša izraza človekove svobode, v osebni razvoj posameznika, ki se od spoznavanja sebe odpira v odnose z drugimi, v vzgojo za varovanje kulturne in naravne dediščine in razvijanje odgovornosti, ki je povezana s pravicami in dolžnostmi posameznika do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, v prvine vzgoje za kulturo miru, ki zajema nacionalno identiteto in medkulturno vzgojo. Poznavanje lastne kulturne in naravne dediščine povečuje etično občutljivost do lastne nacionalne identitete, pozitivna nacionalna identiteta pa je temelj za strpnost in odprtost do različnosti okolja lastne in drugih nacionalnosti.
Sodelovalo je v kot 10 vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz slovenske UNESCO mreže. 30 ptujskih gimnazijcev je skozi šolsko leto lovilo svoje znanje v objektiv. Mentorici projekta sta bili Renata Merc Furman in Darja Rokavec.

DRUGI NARODNI PROJEKTI
V okviru aktivnosti UNESCO mreže smo obeležili številne mednarodne UNESCO dni in sodelovali v nacionalnih projektih drugih šol. Med najbolj aktivnimi je  bil razred 1. a, ki je sodeloval v projektu Drevo je življenje v organizaciji OŠ Frana Krajnca Celje (več ...) in  dijaki 3. e oddelka s sodelovanjem v projektu Jezik, kultura, tradicija v organizaciji Gimnazije Škofja Loka (več ...). Mentorica obeh projektov je bila Dobrinka Voršič Rajšp.

Naša šola pa je 24. 5. 2012,
ob mednarodnem dnevu kulturne raznolikosti za razvoj in dialog, pripravila tudi odmevno nacionalno  prireditev UNESCO mreže šol. Več …

MEDNARODNA DEJAVNOST

Na področju mednarodne dejavnosti smo v tem šolskem letu sodelovali v 4 mednarodnih  projektih UNESCO.
•    PLURAL+Video festival mladinske produkcije
V razpisu so k sodelovanju povabljene UNESCO šole.  Razpisana tematika je bila revščina in vizija mladih kako se spoprijeti tem svetovnim problemom. Naša ekipa je dobila nagrado za film Kako revni postanejo bogati v kategoriji »Plural+Balkan«. Avtorji filma Oliver Težak, Tina Fekonja, Vito Vidovič Bitchende z mentorico Ireno Ivanuš so bili povabljeni v Beograd na prevzem nagrade. Vsi nagrajeni filmi so na ogled na strani
PLURAL+2011 . Več ...
•    AGENDA 21 – UNESCO ASP
AGENDA 21 – UNESCO ASP je vsakoletni internetni projekt in konferenca, ki jo vodi nemška UNESCO ASP. Tema letošnje konference je bila Evolucija – Revolucija. Mladi so izmenjavali stališča in iskali rešitve za zagate sodobnega sveta. Naši dijaki so se pripravljali na temo Enake pravice, ne glede na spolno orientacijo in s to temo sodelovali v spletni konferenci.
•    YOUNG PEOPLE'S PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE PRESERVATION AND PROMOTION
Špela Cvetko (2. c) in Alen Hliš (3. š) sta se udeležila  6. mednarodnega tečaja restavratorstva za mlade v Roros–u na  Norveškem z naslovom Young People's participation in World heritage preservation and promotion in z mladimi iz 20 različnih držav preživela nepozabnih 10 medkulturnih dni.
Udeleženci so se vključevali v različna področja delovanja: 1. v obnovo tradicionalne rudarske vasi in male farme ter rudnikov v okolici Rorosa – delo je potekalo v majhnih skupinah pod vodstvom izkušenih strokovnjakov restavratorjev, 2. sodelovali so v restavratorskih delavnicah, kjer so ozaveščali pomen osebne vključenosti in odgovornosti za razvoj in ohranjanje lokalnega okolja, 3. udeležili so se ekskurzij v okolico, 4. predvsem pa so gradili na medkulturnem dialogu in spoznavali življenje vrstnikov.
Cilji tečaja so bili:
1. Vzgoja za aktivno državljanstvo / 2. Učenje o svetovni dediščini, zgodovini, tradiciji lastne in drugih kultur / 3. Ekološko osveščanje in biodiverziteta. / 4. Skrb za ohranjanje nacionalne in svetovne dediščine z odkrivanjem možnosti lastne angažiranosti.
•    EDUCATION FOR ALL
Education for all je projekt, ki je vsako leto objavljen na UNESCO ASP spletni strani, še posebej pa smo šole pozvane k sodelovanju v ti. akcijskem tednu. Letošnja tema je bila pravica do zgodnjega izobraževanja za vse. Dijaki so na šoli izvedli kampanijo za zbiranje podpisov za socialno pravičnost in možnost enakih pravic za zgodnje izobraževanje vseh otrok sveta in sooblikovali »big picture«, ki je bila poslana vsem politikom in predsednikom držav s pozivom k socialni pravičnosti. Rezultati so bili objavljeni na spletni strani EFA. Mentorici projekta sta bili Jelka Kosi in Darja Rokavec. Več ...

V preteklem šolskem letu smo morali evalvirati svoje preteklo delo in obnoviti svoj mednarodni status v nacionalni UNESCO mreži šol. Programski svet in komisija za evalvacijo sta nam obnovila mednarodni status s skoraj stoodstotnim številom zbranih možnih točk. Ta rezultat potrjuje, da naša gimnazija razvija štiri Dellors-ove stebre, vnaša vse štiri ob
vezne UNESCO teme v pouk in dejavnosti in gradi na kvaliteti izobraževanja, celostnem pristopu v poučevanju, na sodobnih didaktičnih metodah in povezuje UNESCO ASP vsebine v učne načrte in druge dejavnosti.

Uspešno pa smo vodili tudi UNESCO ASP središče Ptuj, kjer smo koordinirali in razvijali delo v štirih UNESCO zavodih našega območja: Vrtec Ptuj, Ekonomska šola Ptuj, OŠ Destrnik in OŠ Cirkovci.
Vendar izzivi še ostajajo.

Darja Rokavec

 

. .                                                                                                                                            .

PRIREDITEV • 24. 5. 2012

Svetovni dan kulturne raznolikosti, dialoga in razvoja/ VABILO / PRISPEVEK

Nacionalna prireditev slovenske UNESCO mreže šol, Ptujčan, 22. 6. 2012 (str. 21) PRISPEVEK

. .                                                                                                                                            .

UNESCO Svetovni dan knjige, 23. 4. 2012
PRISPEVEK

Globalni teden učenja / Act for our planet, 18. 11. 2011
PRISPEVEK

Drevo je življenje
PRISPEVEK 1PRISPEVEK 2 / PRISPEVEK 3

Tujejezični recital v Škofji Loki, 21. 10. 2011
PRISPEVEK