XVII. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev natisni

Tomaž zlati, Tea srebrna, gimnazija tretja v znanju iz zgodovine

Organizacija XVII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je bila tokrat zaupana Gimnaziji Ptuj. Tekmovanja se je udeležilo 59 gimnazij in 29 srednjih strokovnih šol. Potekalo je v soboto, 7. aprila 2018,  na temo "Slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja".  Vsako šolo so lahko predstavljali trije dijaki (udeležilo se jih je 251), ki so bili najuspešnejši na šolskem tekmovanju. Po uvodnem kulturnem programu in zanimivih nagovorih gospoda ravnatelja, Boštjana  Šeruge, in gospoda župana, Mirana Senčarja, so dijaki  tekmovali v diferenciranem  pisnem delu. Nato pa so  šolske ekipe  dokazovale poznavanje  našega mesta na petih kontrolnih točkah. V dodatnem programu so si tekmovalci ogledali mesto z gradom, opremo kurentov in rimskih legionarjev.

Učitelji mentorji so v šoli in na terenu ocenjevali naloge. Na zaključni prireditvi  smo podelili posamična zlata in srebrna  priznanja s knjižnimi nagradami v obeh skupinah šol. Konec  meseca so bili rezultati uradno potrjeni. Pri ekipni uvrstitvi se upoštevajo posamični in terenski rezultati.

 

Med gimnazijami je zmagala Gimnazija Bežigrad, drugo mesto pa je dosegla Škofijska klasična gimnazija iz Ljubljane. Priznanji sta prejela  dva naša dijaka: Tomaž Horvat (2. dš) -  zlato in Tea Korošec (3. b) - srebrno. Ptujska gimnazijska ekipa, v kateri je sodeloval še Žiga Ciglarič (3. b) - bron na šolskem tekmovanju, je za prvouvrščenimi zaostala le štiri točke in si tako delila tretje mesto z II. gimnazijo Maribor, kar je ponovna potrditev dosedanjih  zelo uspešnih rezultatov. Kot domačini smo  imeli še eno ekipo, ki so jo sestavljali Maja Kocmut, Urban Brenčič in Tomaž Šuta. Od 167 gimnazijskih tekmovalcev jih je 14 prejelo zlato priznanje, srebrno pa 23.

Med srednjimi strokovnimi  šolami je zmagala SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, drugouvrščeni sta bili  Srednja zdravstvena šola Ljubljana in ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola, tretje mesto pa je dosegla Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo iz Celja. Zelo uspešni pa sta bili tudi ptujski ekipi - Biotehniška šola s petim in Elektro in računalniška šola s sedmin mestom.

Potrebno je poudariti, da je bila organizacija tekmovanja  velik zalogaj. Pisno tekmovalno polo je sicer pripravilo Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, vse ostalo pa je bilo na plečih šole. Za pomoč pri organizaciji  se želimo  še posebej zahvaliti Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož,  Zgodovinskemu arhivu Ptuj, Društvu Poetovio LXIX, MOP, Knjižnici Ivana Potrča, ZRC Bistra  TIC-u in gospe Mariji Hernja Masten.  Naše tekmovanje pa brez naših dijakov, ki so se izkazali s kulturnim programom, in truda  delavcev šole gotovo ne bi bilo tako uspešno.

Jelka Kokol Plošinjak, vodja organizacije tekmovanja

 

Ali vas zanima, kako razmišlja o zgodovini in tekmovanju četrtošolec?

Kaj je zgodovina? Je to kronološko zaporedje dogodkov,  neodvisnih od opazovalca? Ali opazovalec opazi "vse"?  Ali zgodovina sploh potrebuje opazovalca?

Tekmovanje iz zgodovine. Vsekakor dokumentirani dogodek. Pa je to dovolj, da se dogodek vpiše v "zgodovino"? Če se bo množica  spominjala tekmovanja, vsekakor. In dijaki iz vse Slovenije se bodo spominjali čudovitega dne na Ptuju, raziskovanja ulic in dokumentiranih zgodovinskih dejstev. Pa še organizacija je bila po vrhu odlična, naloge pa, tako kot na vsakem tekmovanju, za nekatere težke, za druge lahke. A tekmovanja se bodo spominjali oboji. Kako ne, če je že uvodna prireditev s pevci, govorniki in krajšo igro na čelu, bila odlična.
Ptuj verjetno nikoli ne bo velemesto mnogih, a to ne pomeni, da ni in ne bo mesto, mestece mnogih. Tudi mladih zgodovinarjev, katerih državno tekmovanje ni zgolj v zgodovino dokumentiran dogodek, temveč tudi spomin. Brez spomina pa nam dokumentacija zgodovine tako ali tako ne služi, saj se dogodka moramo... spomniti.

Tilen kolar, 4. b

 

Fotografija: bronasti Žiga Ciglarič, srebrna Tea Korošec in zlati Tomaž Horvat

(foto: Branimir Rokavec)